V/v: thay đổi mã vùng điện thoại

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

VCI Legal xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Sau đây, VCI Legal xin thông báo về việc thay đổi mã vùng số điện thoại tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cụ thể vào đầu dãy mã vùng hiện tại sẽ được thêm số “2”, bắt đầu từ ngày 17/6/2017 (tức Thứ 7 tuần này). Do đó, số điện thoại liên hệ và số fax của VCI Legal sẽ được thay đổi thành:

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 2 83827 2029

Fax:+84 2 83823 4436

Văn phòng Hà Nội

Điện thoại: +84 2 43936 4985

Fax: +84 2 43577 2152

Trân trọng,

VCI Legal