Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới là một tập hợp những khảo sát nhằm cung cấp các chỉ số khách quan về các quy định pháp luật có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hiệu quả thực thi của các quy định đó xuyên suốt 190 nền kinh tế, bao gồm cả Việt Nam. Báo cáo này đã và đang được công nhận là một trong những ấn phẩm hàng đầu của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, và bên cạnh đó đã thúc đẩy một số cải cách pháp lý ở các nước đang phát triển.

Ông Kent Wong, Luật sư thành viên và là Trưởng nhóm tư vấn Ngân Hàng và Tài Chính tại VCI Legal, đã nhận lời mời để đưa ra các ý kiến chuyên môn đối với Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 trong phạm vi 2 chỉ số trong tổng cộng 11 chỉ số được công bố thường niên, cụ thể là:

(i) Bắt đầu một doanh nghiệp, đo lường số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và yêu cầu vốn tối thiểu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để bắt đầu và chính thức hoạt động và;

(ii) Bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số, đánh giá các biện pháp pháp lý để bảo vệ các cổ đông trong nước tại các công ty nội địa.

Các khảo sát này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cũng như hỗ trợ Ngân hàng Thế giới đánh giá khung pháp lý hiện hành của Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước khi họ muốn bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông qua việc tham gia dự án Báo cáo môi trường kinh doanh 2020, VCI Legal hy vọng rằng, cùng với Ngân hàng Thế giới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.

###