Trong thời gian gần đây, do có nhiều điều khoản quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc đối với người lao động nước ngoài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH“) đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp khác nhau đề nghị làm rõ người lao động nước ngoài cụ thể nào phải tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị định 143“) cùng các quy định khác có liên quan.

Để làm rõ nội dung trên, vào ngày 18 tháng 3 năm 2019, Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH để hướng dẫn rõ ràng nhóm đối tượng nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 2, Nghị định 143 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị định 11“), người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

(i) Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

(ii) Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

(iii) Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ; và

(iv) Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo cách giải thích của Bộ LĐTBXH, các doanh nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài cần chú ý tuân thủ luật pháp để tránh xảy ra thiếu sót trong việc đóng phí BHXH bắt buộc.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật