Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các hãng hàng không phải tuân thủ quy định về khung giá đối với dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa theo quy định của Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 05 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa (“Thông tư 17”). Trước Thông tư 17, Bộ Giao thông vận tải chưa quy định khung giá cụ thể để các hãng hàng không tuân thủ, mặc dù nội dung này đã được quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Cụ thể, Thông tư 17 quy định khung giá đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản như sau:

Mức tối đa giá nêu trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 01 vé máy bay, trừ các khoản thu sau: (i) Thuế giá trị gia tăng; (ii) Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm: giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; (iii) Khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm. Giá dịch vụ đối với các dịch vụ tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường.

Thông tư 17 cũng quy định các hãng hàng không có trách nhiệm thực hiện kê khai mức giá cụ thể với Cục Hàng không Việt Nam (“CHKVN”) và thực hiện công bố công khai giá theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2017).

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng trong trường hợp các hãng hàng không mở đường bay mới, chưa được công bố trong nhóm cự ly bay do CHKVN thông báo, hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo CHKVN xem xét, quy định bổ sung đường bay mới vào các nhóm cự ly bay thông dụng trước thời điểm hãng kê khai giá với CHKVN.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật