Vào ngày 13/5/ 2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Nghị định này (“Nghị định 40”) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Bất kỳ báo cáo đánh giá nào về tác động môi trường (“ĐTM”) gửi cho cơ quan chức năng trước ngày Nghị định 40 có hiệu lực sẽ được tiếp tục xử lý theo các Nghị định trước đó dựa vào ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thực hiện theo Nghị định 40 này.

Nghị định 40 bổ sung danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và được phân loại thành ba nhóm tuỳ thuộc vào mức độ ô nhiễm,  trong đó, Nhóm I là nhóm có nguy cơ gây ô nhiễm cao nhất. Cụ thể, Nhóm I bao gồm các ngành công nghiệp hóa chất độc hại, cụ thể là khai thác quặng khoáng sản, lọc hoá dầu, nhiệt điện, sản xuất các loại hóa chất v.v.; Nhóm II bao gồm các loại hình sản xuất kim loại, xử lý, chế biến chất, phế thải v.v.; và Nhóm III bao gồm các loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, chế biến các sản phầm công nghiệp như chế biến mủ cao su, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, v.v.

Theo Nghị định 40, một dự án đầu tư chỉ cần một báo cáo ĐTM. Một nhà đầu tư khai thác được yêu cầu nộp báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền trước khi yêu cầu cấp hoặc sửa đổi giấy phép khai thác khoáng sản. Đối với các dự án thăm dò và khai thác dầu, một báo cáo ĐTM phải được đệ trình lên các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

Nghị định 40 cũng xác định phạm vi thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (“BTNMT”) trong việc thẩm tra và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư, ngoại trừ các dự án thuộc bí mật quốc gia. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 40. Trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ không có cơ quan chuyên môn về môi trường để thẩm định báo cáo ĐTM thì bộ, cơ quan ngang bộ gửi văn bản tới BTNMT hoặc UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án để lấy ý kiến trước khi phê duyệt. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 40. Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng được các cơ quan chức năng trên thẩm định, UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định cuối cùng trong việc phê duyệt báo cáo.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật