Vào ngày 13 tháng 6 năm 2019, Luật Quản lý thuế mới (“LQLT”) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua. LQLT mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2020, ngoại trừ các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2022. LQLT mới bổ sung cũng như hoàn thiện các quy định chưa đầy đủ trước đó.

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

LQLT mới gia hạn thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 90 ngày lên 120 ngày. Cụ thể, theo LQLT năm 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là 90 ngày sau ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm; trong khi đó LQLT mới cho phép các cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (kéo dài thêm 01 tháng so với LQLT 2006).

Mở rộng quyền của người nộp thuế

Bên cạnh các quyền như Luật cũ, nhiều quyền mới được bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế như (1) được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; (2) được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn; (3) được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của LQLT và pháp luật về giao dịch điện tử; (4) được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan; (5) không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam ban hành một quy định liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Hiện nay, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phát triển ngày càng rộng rãi. Vì thế, việc ban hành các quy định về quản lý thuế trong lĩnh vực này là cần thiết. Cụ thể, quy định mới về kê khai thuế quy định: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính.

Bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho đại lý thuế

LQLT mới bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế. Đây là quy định cho phép các đại lý thuế thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện.

Chức năng này phù hợp với Luật số 04/2017/QH14 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi thay vì phải thuê hai đơn vị thực hiện hai dịch vụ thay vì chỉ cần một đơn vị thực hiên hai nhiệm vụ trên.

Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá

Nhằm ngăn chặn việc trốn thuế thông qua hoạt động chuyển giá, LQLT 2019 quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết, cụ thể là kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động và giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập; Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật