Thanh toán số đang là xu thế, là giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, các định chế tài chính cho thanh toán số vẫn chưa đầy đủ và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của thanh toán số.

Giám đốc công ty Luật VCI Legal – Ông Phùng Anh Tuấn sẽ trình bày quan điểm của mình về thực trạng khung pháp lý cho thanh toán số đồng thời đưa ra các giải pháp để vừa khuyến khích, vừa tạo không gian pháp triển cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán số, đồng thời bảo vệ quyền lợi người dùng và các cơ quan quản lý ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: Khuôn khổ pháp lý cho thanh toán số nhằm đảm bảo lợi ích các bên.

Xin mời quý vị và các bạn đón xem.