Khái quát

Ngày 16/12/2019, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 (“Luật xuất nhập cảnh 2019”). Luật xuất nhập cảnh 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2020.

Những thay đổi quan trọng

Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, Luật xuất nhập cảnh 2019 đã có những thay đổi đáng kể như sau:

  1. Các điều khoản liên quan đến miễn thị thực

Thay đổi quan trọng nhất là Luật xuất nhập cảnh 2019 đã thêm một trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn là 30 ngày. Theo đó, người nước ngoài sẽ được miễn thị thực khi vào vùng kinh tế ven biển mà khu kinh tế ven biển đó đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • Có sân bay quốc tế;
  • Có không gian riêng biệt;
  • Có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền;
  • Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội; và
  • Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Theo một Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, trước khi Luật xuất nhập cảnh 2019 được ban hành, Đảo Phú Quốc đã thí điểm miễn thị thực và đạt được kết quả khả quan trong thu hút đầu tư nước ngoài mà vẫn đảm bảo quốc phòng an ninh của quốc gia. Vì vậy, khi Luật xuất nhập cảnh 2019 có hiệu lực, Đảo Phú Quốc sẽ tiếp tục được hưởng thêm các lợi ích bởi hiện tại Phú Quốc là khu vực kinh tế ven biển duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên.

  1. Các điều khoản liên quan đến thị thực và thẻ tạm trú

Để phân biệt giữa người nước ngoài có giấy phép lao động và người nước ngoài không thuộc diện được cấp giấy phép lao động, Luật xuất nhập cảnh 2019 quy định những ký hiệu cho thị thực cấp cho lao động nước ngoài như sau:

  • LĐ1 – cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện được cấp giấy phép lao động do không đủ điều kiện, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
  • LĐ2 – cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động tại Việt Nam.

Những sửa đổi đáng chú ý khác trong Luật xuất nhập cảnh 2019 là các quy định liên quan đến ký hiệu thị thực, thời hạn thị thực và thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Ký hiệu, thời hạn của thị thực và thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ dựa trên cơ sở số vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (xem Bảng 1 dưới đây).

Những thay đổi này được đánh giá là phù hợp với chính sách của Chính phủ đối với thu hút đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, việc phân chia theo mức vốn góp của nhà đầu tư sẽ giúp khắc phục tình trạng nhà đầu tư nước ngoài ở lại Việt Nam với số vốn góp không lớn.

  1. Các quy định liên quan đến khách du lịch:

Luật xuất nhập cảnh 2019 quy định khách du lịch với thị thực du lịch có thời hạn từ 30 ngày trở lên, sẽ chỉ được cấp thẻ tạm trú với thời hạn 30 ngày. So với những quy định hiện tại khi khách du lịch có thể được cấp thẻ tạm trú lên đến 3 tháng thì Luật mới đặt ra những quy định chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu việc khách du lịch lợi dụng quy định của pháp luật để ở lại hoạt động phạm pháp tại Việt Nam.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật