Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID–19. Theo đó, Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ thực hiện thông quan khẩu trang y tế xuất khẩu đối với các doanh nghiệp được Bộ Y tế cho phép với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện, tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu và 75% sản lượng còn lại dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước.

Tuy nhiên, chế độ giấy phép xuất khẩu không áp dụng đối với các doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01/03/2020.

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn về tiêu chuẩn khẩu trang y tế.

Thêm vào đó, giao cho Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính phối hợp giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Các cơ sở sản xuất có trách nhiệm báo cáo về năng lực sản xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật