Khái quát

Ngày 25/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-NHNN sửa đổi một số điều khoản của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN hướng dẫn các hoạt động thẻ ngân hàng (“Thông tư 28”). Thông tư 28 bao gồm 11 điều khoản được sửa đổi và bổ sung, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

Những thay đổi đáng chú ý

 1. Những điều khoản định nghĩa

a. Thẻ phi vật lý

Ngoài hai đặc điểm là không hiện hữu bằng hình thức vật chất mà tồn tại dưới dạng điện tử và được sử dụng cho các giao dịch trên mạng internet hoặc trên các ứng dụng của thiết bị di động, Thông tư 28 còn loại trừ thêm trường hợp không được xem là thẻ phi vật lý nếu đó là thẻ vật lý có chức năng thực hiện các giao dịch trên mạng internet hoặc trên các ứng dụng của thiết bị di động.

b. Các giao dịch

Nhằm làm rõ định nghĩa về các giao dịch thẻ, Thông tư 28 đã bổ sung 02 điểm quy định giao dịch nội địa xuất trình thẻ và giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ, cụ thể như sau:

 • Giao dịch nội địa xuất trình thẻ là thẻ được phát hành tại Việt Nam và được sử dụng trong các giao dịch tại các máy giao dịch tự động (“ATM”) hoặc thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (“POS”) ở Việt Nam.
 • Giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ là việc sử dụng thẻ hoặc thông tin thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhưng thực tế không phát sinh việc mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

c. Mã tổ chức phát hành thẻ (“BIN”)

Trước đó, BIN được định nghĩa là một dãy chữ số nhằm xác định tổ chức phát hành thẻ theo quy định của NHNN nhưng Thông tư 28 đã bổ sung thêm trường hợp khi thẻ ngân hàng có BIN do tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác cấp thì việc sử dụng và quản lý BIN đó sẽ được thực hiện theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia cấp BIN đó.

 1. Hành vi vi phạm

So với Thông tư trước, Thông tư 28 thêm trường hợp khi cá nhân hoặc một tổ chức tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo hoặc giao dịch thanh toán khống tại đơn vụ chấp hành thẻ cũng bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

 1. Các điều khoản về chủ thẻ

So với Thông tư trước chỉ bao gồm những quy định chung mang tính khái quát thì Thông tư 28 đã có những quy định cụ thể hơn liên quan đến chủ thẻ là các tổ chức. Theo đó:

 • Tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán được sử dụng thẻ ghi nợ.
 • Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Thêm vào đó, Thông tư 28 cũng cho phép người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó.

 1. Phạm vi sử dụng thẻ

Thông tư 28 giữ nguyên quy định về phạm vi sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ trả trước định danh nhưng bổ sung thêm quy định chi tiết về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ trả trước vô danh như sau:

 • Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức phát hành thẻ. Thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.
 • Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ tại các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán trên lãnh thổ Việt Nam và không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên mạng internet hoặc trên các ứng dụng của thiết bị di động và không dược rút tiền mặt. Việc nạp tiền vào thẻ trả trước vô danh phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 28.
 1. Đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ

Nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thẻ, Thông tư 28 quy định rằng khi ký kết hợp đồng với đơn vị chấp hành thẻ thì tổ chức thanh toán thẻ phải yêu cầu đơn vị phát hành thẻ cung cấp các tài liệu chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ. Tổ chức thanh toán thẻ phải xây dựng các tiêu chí lựa chọn và thực hiện đánh giá lần đầu và định kỳ đối với mỗi đơn vị chấp hành thẻ.

Hơn nữa, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ có trách nhiệm phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân, bảo mật tài liệu, thông tin thẻ, giao dịch thẻ và tài khoản của chủ thẻ theo như Thông tư 28.

 1. Hiệu lực

Theo Thông tư 28, hiệu lực của khoản 2 Điều 24, quy định về việc chuyển mạch đối với các giao dịch nội địa xuất trình thẻ của thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp và thẻ có BIN của quốc gia khác giữa tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ và tổ chức thẻ quốc tế phải được thực hiện thông qua một cổng do một tổ chức chuyển mạch thẻ được NHNN cấp phép vận hành, sẽ được kéo dài cho đến ngày 01/01/2021.

Ngoài những thay đổi nêu trên, Thông tư 28 cũng ban hành phụ lục mới thay thế phụ lục của Thông tư trước đó, do đó, khi thực hiện thủ tục thông báo mẫu thẻ ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ cần sử dụng Thông tư 28.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật