Ngay từ thời điểm bắt đầu bùng phát dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã khẩn trương thi hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong đời sống của người dân. Một trong những quyết định quan trọng nhất đó là việc ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (“Chỉ thị 11”) vào ngày 04/3/2020.

Mục tiêu

Chỉ thị 11 tập trung vào việc giảm thiểu các tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp và người dân thực thi 3 mục tiêu chủ đạo, đó là:

 1. Thực hiện các biện pháp đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo địa phương để phòng chống dịch Covid-19.
 2. Phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 phải gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội.
 3. Phân tích những tác động của dịch Covid-19 để thúc đẩy quá trình phục hồi, cơ cấu lại, tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới xây dựng một nền kinh tế độc lập, bền vững có khả năng thích ứng với các biển đổi từ bên ngoài và bên trong.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Chỉ thị 11 quy định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

 1. Tạo thuận lợi để tiếp cận vốn, tín dụng, thuế, thanh toán điện tử;
 2. Cắt giảm các thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp;
 3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy xuất, nhập khẩu;
 4. Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch và vận tải;
 5. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn;
 6. Xử lý vướng mắc về lao động;
 7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, cung cấp các thông tin chính thống, minh bạch và khách quan về dịch bệnh.

Kết quả

Mục tiêu đề ra trong Chỉ thị 11 được thể hiện trong rất nhiều quy định do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ban hành:

 • Ngày 03/2/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (“Nghị định 15”) được ban hành. Nghị định 15 có hiêu lực từ ngày 15/4/2020, quy định chi tiết hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này ngăn ngừa mọi người lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh nhằm truyền bá thông tin sai lệch để gây sự chú ý, hoặc lừa đảo người khác thực hiện các giao dịch giả trên không gian mạng. Theo đó, Nghị định 15 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi giúp bảo vệ thanh toán điện tử và đẩy mạng thông tin truyền thông.
 • Ngày 18/3/2020, Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (“Thông tư 14”) được ban hành. Có hiệu lực từ ngày 19/3/2020, Thông tư 14 chính thức miễn hoặc giảm khoảng 15 loại phí liên quan tới dịch vụ chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân liên quan tới dịch vụ này. Như vậy, Thông tư 14 là một quyết định quan trọng giúp đỡ không chỉ các tổ chức, cá nhân mà là cả thị trường chính khoán nhằm giảm thiểu thiệt hại bởi dịch bệnh xuống mức tối thiểu nhất. Thông tư 14 phản ánh rõ ràng các mục tiêu của Chỉ thị 11.
 • Cuối cùng, ngày 08/4/2020, Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“Nghị định 41”). Với việc có hiệu lực ngay từ ngày ký, Nghị định 41 đã ngay lập tức giảm áp lực cho hàng nghìn doanh nghiệp và cá nhân bởi quyết định cho gia hạn thời gian nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng này. Nghị định 41 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các vấn đề khó khăn về thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân.

Kết luận

Chỉ thị 11 là một trong những hành động quan trong của Chính phủ trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Với những nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và chi tiết được đặt ra trong Chỉ thị, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra được một phác đồ hiệu quả vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh. Trận chiến với dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, những chắc chắn sẽ có những quy định pháp luật mới sẽ được ban hành nhằm phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, tinh thần và mục tiêu chung được đặt ra trong Chỉ thị 11 sẽ vẫn được tiếp tục duy trì thực hiện và triển khai trong những quy định có liên quan trong tương lai.

Tin liên quan


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật