Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“Bộ KHĐT”) đã gửi các ban ngành trong bộ máy nhà nước và các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thảo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (“Dự thảo Nghị quyết”).

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 phần:

  1. Khái quát chung:

1.1. Nguyên tắc thực hiện:

Bao gồm 6 nguyên tắc, trong đó:

– Chú trọng vào việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và đầu tư;

– Tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước;

– Đối với các chính sách hỗ trợ, cần đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi lợi dụng, trục lợi.

1.2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Bao gồm 2 nhóm được phân chia theo thẩm quyền cụ thể như sau:

– Nhóm thuộc thẩm quyền của Chính phủ:

+ Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

+ Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội;

+ Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

– Nhóm thuộc thẩm quyền của Quốc hội: xem xét, quyết định đối với các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ trình.

1.3. Tổ chức thực hiện: Chính phủ giao các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm, giải pháp cụ thể, bao gồm:

– Thực hiện ngay các giải pháp thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

– Hướng dẫn thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không hỗ trợ đối tượng tự nguyên không tham gia.

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có liên quan, rà soát, nghiên cứu, đánh giá các tác động cụ thể làm căn cứ cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt.

  1. Nội dung tổng hợp và một số ý kiến nổi bật

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đơn vị, một số ý kiến nổi bật có thể kể đến như sau

– Đề nghị miễn, giảm các loại thuế, như thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,…

– Đề nghị miễn giảm các loại phí, lệ phí, như tiền thuê đất, phí, lệ phí đăng ký doanh  nghiệp, tiền điện, giá dịch vụ hàng không, phí môn bài, phí bảo lãnh vay, phí trước bạ,…

– Đề nghị giãn, hoãn thời gian nộp thuế, tập trung vào thuế xuất và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đến hết tháng 12 năm 2020.

– Cho phép áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài.

– Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công qua việc giải quyết các vướng mắc còn tồn động.

Theo đó, Bộ KHĐT đã tổng hợp các ý kiến và giải trình một số nội dung để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đã cố gắng đưa ra gói tín dụng 300.000 tỉ đồng với lãi suất thấp hơn 2%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn mong muốn có nhiều gói hỗ trợ hơn như thế, cụ thể như sự hỗ trợ mạnh hơn từ Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất có thể giảm thêm, không chỉ trong gói 300.000 tỉ.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chính quyền Thành phố cũng đã có chính sách thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội từ ngày 16/3/2020. Đến ngày 27/3/2020, HĐND TP đã có nghị quyết chi hỗ trợ cho đối tượng mất việc, ngừng việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và nhóm giáo viên mầm non, mẫu giáo ngoài công lập công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với 102.000 người, tổng kinh phí là 306 tỉ đồng.

Nhìn chung, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng xấu đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thế, những chính sách và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp trong việc tái sản xuất kinh doanh và hồi phục trong giai đoạn sắp đến. Hy vọng các chính sách và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ sẽ được nhanh chóng triển khai thực hiện và áp dụng đến các doanh nghiệp và người dân trong thực tế. Chỉ khi đó, nền kinh tế đất nước mới có thể sớm vực dậy và không rơi vào khủng hoảng tài chính.

Tin liên quan


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật