Giới thiệu

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 được ban hành ngày 02/06/2020 bởi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (Nghị quyết 954). Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2020. Nghị quyết 954 sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 19.1 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13.

Nội dung

Giảm trừ gia cảnh (“GTGC”) là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. GTGC bao gồm mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc.

Mức GTGC được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh phù hợp với biến động của giá cả khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức GTGC gần nhất.

Theo Nghị quyết 954, đối với kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ cho đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Vì mức GTGC mới được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 nên các trường hợp đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức GTGC cũ (9 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức GTGC mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020, các mức thu nhập chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Kết luận

Việc tăng mức GTGC sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Điều này cũng thể hiện nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ người nộp thuế, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật