Ngân hàng, tài chính và thị trường vốn

Đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các giao dịch tài chính và thị trường vốn trong và ngoài nước. Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước là các ngân hàng, tập đoàn, quỹ đầu tư, quỹ đầu tư tư nhân và các tổ chức tài chính, xử lý rộng rãi nợ và vốn chủ sở hữu…

Hợp tác, M&A và Chứng khoán

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình giao dịch M&A từ tư vấn, đến việc chuẩn bị thực hiện. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh, pháp lý và thuế trong và ngoài nước bao gồm việc mua thôn tính của hội đồng quản trị, đầu tư quay vòng và nợ xấu cũng như sáp nhập tài chính…

Đầu tư và cấu trúc doanh nghiệp

Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc thành lập công ty của họ tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn về các vấn đề hợp tác trong nước và xuyên quốc gia bao gồm việc tuân thủ quy định, thiết lập chính sách nội bộ,…

Bảo hiểm

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc liên quan đến bảo hiểm, nhóm chuyên các vấn đề về bảo hiểm của chúng tôi chuyên tư vấn các vấn đề về bảo hiểm cũng như sự phát triển trong thị trường bảo hiểm. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế, bao gồm các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, môi giới, người yêu cầu bồi thường hay người thụ hưởng và các bên mua bảo hiểm,…

Quản lý, cấp phép và nhượng quyền thương mại Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ về quản lý sở hữu trí tuệ (SHTT), các vấn đề về cấp phép và nhượng quyền thương mại. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của mình đạt được sự quản lý tốt hơn trong việc áp dụng các bằng sáng chế và nhãn hiệu, cũng như bảo vệ và thực thi quyền SHTT và hạn chế rủi ro liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Bất động sản, xây dựng và cơ sở hạ tầng

Chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của lĩnh vực bất động sản, xây dựng và cơ sở hạ tầng như chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng xây dựng (HDIC), hợp đồng hợp tác và tài trợ lâu dài cho các dự án lớn, cũng như xử lý các giao dịch phức tạp như vấn đề cho thuê đất,..

Thuế và chuyển giá

Đội ngũ của chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các khía cạnh về thuế nội địa, nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư ngoại quốc, thuế doanh nghiệp và cá nhân, lợi ích nhân viên, vấn đề thuế bất động sản và những vẫn đề tranh cãi liên quan đến thuế,…

Giải quyết tranh chấp: Trọng tài và tranh tụng

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng tại tòa án và tòa trọng tài Việt Nam. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục hòa giải và sẽ chỉ đưa vụ tranh chấp ra giải quyết bằng con đường tranh tụng tại tòa án khi đây là cách duy nhất để bảo vệ lợi ích của khách hàng…

Khai thác và năng lượng

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong suốt các giai đoạn triển khai khai thác mỏ kể cả khi đang tìm hiểu và tổng hợp các nghiên cứu tiền khả thi, tìm kiếm tài chính, xây dựng nhà máy hoặc cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ, vận hành nhà máy, các cơ sở hạ tầng và cả trong các giai đoạn mở rộng sau này.

Lao động, việc làm và nhân sự

Chúng tôi giúp khách hàng cho toàn bộ quá trình tuyển dụng từ việc tuyển dụng đến chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi hỗ trợ lập hoạch định chiến lược nhân sự, xây dựng chính sách, thủ tục và đại diện cho khách hàng trước tòa án và trung tâm trọng tài Việt Nam…