David là giám đốc của công ty Luật VCI Legal tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách chính các mảng về hợp tác, đầu tư, M&A và giải quyết tranh chấp thay thế.  Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc về các vấn đề liên quan đến luật cạnh tranh, nhượng quyền thương mại, giải quyết tranh chấp thay thế và công việc tư vấn chung cho công ty ở Hàn Quốc và Úc. Ông cũng đã đàm phán và cấu trúc một số vụ mua lại và liên doanh trong và ngoài nước của Hàn Quốc. Tại Việt Nam, ông chủ yếu tham gia vào các hoạt động giải quyết tranh chấp thay thế, đặc biệt tập trung vào phương pháp trọng tài quốc tế, liên quan đến nhiều loại tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài, các đối tác kinh doanh trong nước và các cơ quan chính phủ.

David có một nền tảng pháp lý quốc tế vững chắc, bao gồm cả luật dân sự và giáo dục và thực hành luật phổ biến, với bằng luật từ các trường luật hàng đầu của Hàn Quốc và Úc.