Ông Nguyễn Long là một chuyên gia về kinh doanh và pháp lý toàn cầu với hơn 20 năm kinh nghiệm về luật quốc tế, thương mại và doanh nghiệp xuyên quốc gia, cũng như luật hàng không, ông giúp thúc đẩy các đàm phán, giải quyết và vận hàng thành công trên toàn thế giới.
Ông Long được biết tới với tài lãnh đạo trong các vấn đề tuân thủ, các giao dịch doanh nghiệp chung cũng như cung cấp tư vấn hướng dẫn về hoạt động và chính sách doanh nghiệp; và chúng tôi thường xuyên hợp tác với ông trong các giao dịch xuyên quốc gia giữa Mỹ/Việt Nam hoặc các vấn đề liên quan tới luật hàng không.